top of page

Az ember tragédiája

Előadásunk - megőrizve az eredetinek tartott szöveget - a fiatalok habitusát, gondolatvilágát, felkészültségét figyelembe véve készült hosszú, előzetes munka során. A zene, a díszlet és a jelmez és a színészi játék egyértelművé, befogadhatóvá teszik a költői, gondolatgazdag szöveget, egyben új, a mai kornak megfelelő jelentéstartalommal merész megvilágításba helyezik a művet.

 

A kétrészes, részenként kb. egy-egy órás előadás nem teszi próbára az ifjúság türelmét, és mégis, a kimaradt részek ellenére az olvasáshoz, az elmélyedéshez elég „muníciót” ad, valamint jó alap a Tragédiával, mint könyvdrámával való alaposabb ismerkedéshez.

Az ember tragédiája
bottom of page